Sportieve en Gezonde School

Samen met scholen, sportverenigingen en andere instellingen wil de gemeente Huizen werken aan een actiever, socialer en gezonder Huizen. Onder de naam ‘Sportief Huizen, samen gezond’ worden op verschillende terreinen buurtsportcoaches ingezet zo ook voor de “Sportieve en Gezonde School’.

Doel Sportieve en Gezonde School

Meer gezonde en fitte kinderen door:

  1. meer kinderen dagelijks actief bezig zijn
  2. meer kinderen structureel aan het sporten zijn en blijven
  3. kinderen zich meer bewust zijn van de eigen gezondheid

Onderdelen Sportieve en Gezonde School

  1. Schoolcoach
  2. Impuls bewegingsonderwijs
  3. Start evenement
  4. Fit programma
  5. Menukaart ‘Sportieve en Gezonde School’
  6. Buurtsportcoach Sportieve en Gezonde School

Menukaart Sportieve en Gezonde School

De Menukaart Sportieve en Gezonde School ondersteunt basisscholen met een ruimer sport en beweeg aanbod. Denk daarbij aan sporten als: gymnastiek, korfbal, volleybal, worstelen, tafeltennis, zwemmen, judo, touwtje springen en dansen. De menukaart biedt voor deze takken van sport volledig uitgewerkte sportlessen aan, ondersteund door de deelnemende sportverenigingen / sportaanbieders. Uit onderzoek is gebleken, dat kinderen die met verschillende sporten in contact komen een bewustere keuze voor één of meer sporten maken. Zij blijven daardoor vaker en langer aan sport doen. Als je verder nog informatie met betrekking tot het project de sportieve en gezonde school” wilt, dan kan je contact opnemen met buurtsportcoach Frank de Kruijf, via e-mail info.sportief@huizen.nl. Bekijk het aanbod van van de deelnemende sportverenigingen/aanbieders.